§1. Strony transakcji

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.merxteam-zakupy.pl, jest własnością firmy ULTRA-GASTRO Jachimowski, Zawiszewski Spółka komandytowa, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000375491, nr NIP 9492165331, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bór 18/24.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest firma, zwana dalej Nabywcą.

4. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma ULTRA-GASTRO Jachimowski, Zawiszewski Spółka komandytowa zwana dalej Sprzedającym.

§ 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.merxteam-zakupy.pl, w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich.

3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta.

§ 3. Składanie zamówień


1. Zamówienie może złożyć każda osoba pełnoletnia.

2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.

3. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia udostępnionego na stronach sklepu internetowego lub przesłanie zamówienia e-mailem na adres: sklep@merxteam-zakupy.pl

4. Każde zamówienie jest potwierdzane poprzez e-mail lub telefonicznie. Wysyłka nie będzie zrealizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Nabywcą .

5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy.

7. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia.

8. Koszty transportu towaru są ponoszone przez Nabywcę.

9. Koszty wysyłki są podawane w koszyku Nabywcy podczas składania zamówienia. Wysyłka towarów wielkogabarytowych realizowana jest na paletach. Szczegółowe informacje nt. kosztów wysyłki ustalane są indywidualnie oraz przesyłane razem z potwierdzeniem zamówienia według stawek firmy spedycyjnej.

 

10. Dostawa produktów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są na terenie całego kraju.

11. Nabywca ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej kompletność
i jakość dostawy. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.

12. Oferta sklepu nie jest ofertą magazynową.

13. Nieuzasadnione nie przyjęcie towaru przez Nabywcę spowoduje obciążenie go kosztami przesyłki.

14. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia transakcja ulega anulowaniu.

§ 4. Formy płatności

1.Nabywca może wybrać następujące formy płatności w zależności od wartości zamówienia:

 • do 500zł netto:

  * przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;

  * przelewem przed dostawą towaru: wystawiona zostaje faktura pro-foma,
  na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty. Faktura pro-forma zostaje wysłana klientowi pocztą elektroniczną lub faksem

 • powyżej 500zł netto:

  * przelewem przed dostawą towaru: wystawiona zostaje faktura
  pro-foma, na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty.

  Faktura pro-forma zostaje wysłana klientowi pocztą elektroniczną lub faksem.


2. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym na konto sklepu.

3. Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Zamawiającego.

§ 5. Termin realizacji

1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach producentów.

2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

3. Firma ULTRA-GASTRO Sp. k. zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.

4. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub poprzez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

§ 6. Gwarancje, reklamacje, zwroty

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.

2. Do każdego urządzenia dołączona jest karta gwarancyjna.

3. Miejsce wykonywania napraw gwarancyjnych: w siedzibie Sprzedawcy bądź u Producenta.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu.

5. Firma ULTRA-GASTRO Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek pokrywa Nabywca towaru.

6. W przypadku gdy po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Nabywca powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adres sklepu: Ultra-Gastro Sp. k. ul. Bór 18/24, 42-202 Częstochowa. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnioną częścią "reklamacja". Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z handlowcem Sklepu Internetowego. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu reklamacji".

7. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

8. Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn Sprzedającego.

§ 7. Ochrona prywatności i inne prawa

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

2. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep Internetowy firmy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów i możliwości zmian konstrukcyjnych wpływających na polepszenie jakości i funkcjonalności urządzeń.

2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Częstochowie. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne skargi, zażalenia prosimy kierować na adres: ULTRA-GASTRO Spółka komandytowa, ul. Bór 18/24, 42-202 Częstochowa, tel.(034) 315 55 56.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a Sprzedającym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.


ULTRA-GASTRO Jachimowski, Zawiszewski Spółka komandytowa

Bór 18/24 / 42-202 Częstochowa / woj. śląskie /
tel. (34) 315 55 56 / e-mail: sklep@merxteam-zakupy.pl / NIP: 9492165331